کانال تلگرام پایگاه خبری شمس
امروز چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
ShamsKhabar News
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) مراسم شام غریبان محرم ۹۴ در حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از مراسم شام غریبان محرم ۹۴ – حسینیه مرکزی مبارکه عکاس: عبدالله جعفری      
شناسه خبر: 50353 - یکشنبه 25 اکتبر 2015 - چاپ

(تصاویر) شام غریبان محرم ۹۴ شهر مبارکه / سری سوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از شام غریبان محرم ۹۴ شهر مبارکه عکاس: تارا مختاری   س
شناسه خبر: 50370 - یکشنبه 25 اکتبر 2015 - چاپ

(تصاویر) شام غریبان محرم ۹۴ شهر مبارکه / سری دوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از شام غریبان محرم ۹۴ شهر مبارکه عکاس: تارا مختاری  
شناسه خبر: 50352 - یکشنبه 25 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) شام غریبان محرم ۹۴ شهر مبارکه / سری اول

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از شام غریبان محرم ۹۴ شهر مبارکه عکاس: مریم موسوی زاده
شناسه خبر: 50324 - یکشنبه 25 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر کرکوند

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر کرکوند عکاس: علیرضا بهرامی  
شناسه خبر: 50557 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ

(تصاویر) مراسم پخت نذری در شهر کرکوند / محرم ۹۴

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از مراسم پخت نذری در شهر کرکوند / محرم ۹۴ عکاس: علیرضا بهرامی  
شناسه خبر: 50486 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) نماز ظهر عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از نماز ظهر عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 50294 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه / سری سوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه عکاس: مریم موسوی زاده      
شناسه خبر: 50260 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه / سری دوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه عکاس: تارا مختاری  
شناسه خبر: 50244 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه / سری اول

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در روز عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 50215 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) مراسم خنچه حضرت قاسم در شب عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از مراسم خنچه حضرت قاسم در شب عاشورای حسینی محرم ۹۴ – شهر مبارکه عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 50189 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در شب تاسوعای حسینی محرم ۹۴ – حسینه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در شب تاسوعای حسینی محرم ۹۴ – حسینه مرکزی مبارکه عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 50166 - شنبه 24 اکتبر 2015 - چاپ

(تصاویر) عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه / سری چهارم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه عکاس: تارا مختاری  
شناسه خبر: 50139 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر کرکوند

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر کرکوند عکاس: علیرضا بهرامی  
شناسه خبر: 50114 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) مراسم توزیع نذری در اراضی مبارکه / محرم ۹۴ / سری سوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از مراسم توزیع نذری در اراضی مبارکه / محرم ۹۴ عکاس: تارا مختاری  
شناسه خبر: 50091 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) مراسم توزیع نذری در اراضی مبارکه / محرم ۹۴ / سری دوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از مراسم توزیع نذری در اراضی مبارکه / محرم ۹۴ عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 50072 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) مراسم توزیع نذری در اراضی مبارکه / محرم ۹۴ / سری اول

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از مراسم توزیع نذری در اراضی مبارکه / محرم ۹۴ عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 50053 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه / سری سوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 49953 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ

(تصاویر) عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه / سری دوم

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه عکاس: مریم موسوی زاده  
شناسه خبر: 49933 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه / سری اول

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری روز تاسوعای حسینی محرم ۹۴ شهر مبارکه عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 49904 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
به همت دفتر امام جمعه و ستاد برگزاری نمازجمعه شهردیزیچه؛

اولین سوگواره عکاسی جلوه های محرم

اولین سوگواره عکاسی جلوه های محرم در شهر من به همت دفتر امام جمعه و ستاد برگزاری نمازجمعه شهر دیزیچه برگزار می شود. دبیر اولین سوگواره عکاسی جلوه های محرم در شهر من، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه گفت: یکی از اهداف برگزاری این سوگواره ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت […]
شناسه خبر: 49894 - جمعه 23 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) همایش پیرغلامان حسینی مبارکه / محرم ۹۴

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از همایش پیرغلامان حسینی مبارکه / محرم ۹۴ عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 49782 - پنج‌شنبه 22 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در شب هشتم محرم ۹۴ – حسینه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در شب هشتم محرم ۹۴ – حسینه مرکزی مبارکه عکاس: عبدالله جعفری    
شناسه خبر: 49683 - پنج‌شنبه 22 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در هئیت انصار المهدی مبارکه – شب هشتم محرم ۹۴

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در هئیت انصار المهدی مبارکه – شب هشتم محرم ۹۴ عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 49659 - پنج‌شنبه 22 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در شب هشتم محرم ۹۴ – شهر کرکوند

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در شب هشتم محرم ۹۴ – شهر کرکوند عکاس: علیرضا بهرامی  
شناسه خبر: 49640 - پنج‌شنبه 22 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) همایش کتابخوانی در حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از همایش کتابخوانی در حسینیه مرکزی مبارکه عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 49626 - پنج‌شنبه 22 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) خادمین حسینی درحسینیه مرکزی مبارکه / محرم ۹۴

گزارش تصویری پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از خادمین حسینی درحسینیه مرکزی مبارکه / محرم ۹۴ عکاس: عبدالله جعفری  
شناسه خبر: 49584 - چهارشنبه 21 اکتبر 2015 - چاپ
تایید نهایی طرح و نقشه حسینیه مرکزی مبارکه؛

(تصاویر) جلسه هیات امنا حسینیه مرکزی مبارکه

جلسه هیات امنا حسینیه مرکزی مبارکه روز گذشته در محل حسینیه مرکزی مبارکه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. به گزاش پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه ، پس از بحث و بررسی طرح و نقشه حسینیه مرکزی به تصویب همه اعضا رسید و مقرر گردید در اولین فرصت پیمانکار مشخص و عملیات ساخت و ساز […]
شناسه خبر: 49429 - چهارشنبه 21 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری هیئت دانش آموزی شهر کرکوند – محرم ۹۴

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری هیئت دانش آموزی شهر کرکوند – محرم ۹۴ عکاس: علیرضا بهرامی  
شناسه خبر: 49523 - چهارشنبه 21 اکتبر 2015 - چاپ
گزارش تصویری اختصاصی؛

(تصاویر) عزاداری در شب هفتم محرم ۹۴ – شهر کرکوند

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از عزاداری در شب هفتم محرم ۹۴ – شهر کرکوند عکاس: علیرضا بهرامی  
شناسه خبر: 49484 - چهارشنبه 21 اکتبر 2015 - چاپ
امام خمینی و رهبر
تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شمس محفوظ می باشد. طراحی شده توسط میلاد