مدیرعامل فولاد مبارکه: چشم انداز فولاد مبارکه دستیابی کامل به تکنولوژی ساخت و بهره‌برداری صنعت فولاد است

مدیرعامل فولاد مبارکه در جریان دیدار با مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: چشم انداز فولاد مبارکه دست یابی کامل به تکنولوژی ساخت و بهره‌برداری صنعت فولاد است. مهندس عظیمیان بر اهمیت بیش از پیش علم و دانش در صنعت و اقتصاد تأ کید کرد و گفت: شرکت فولاد مبارکه قصد دارد با توسعۀ اکوسیستم نوآوری و ایجاد مرکز نوآوری و شتاب دهنده، از استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان حمایت کند و با مشارکت در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، به توسعۀ توانمندی فناورانۀ آ نها کمک کند تا از این طریق امکان دست‌یابی به فناوری صنعت فولاد مهیا شود و در این راستا از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دعوت به همکاری می کند. در این دیدار دکتر مهدی کشمیری مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰۰ واحد فناور در ۴۳ پارک علم و فناوری در سطح کشور و ۵۱۰ واحد فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خواستار توسعۀ همکاری‌ها با صنعت فولاد کشور و شرکت فولاد مبارکه شد. در ادامه، دکتر مهدی ابطحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و رئیس پژوهشکدۀ فولاد با اشاره به دستاوردهای مهم همکاری‌های گذشته و حال حاضر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد: بیش از ۴۰درصد واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سابقۀ همکاری با فولاد مبارکه را دارند و فولاد مبارکه بازار مهم و اصلی عرضۀ توانمندی‌های پژوهشی و فناورانۀ آن هاست. وی همچنین آمادگی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را برای مشارکت در طراحی و ایفای نقش در اکوسیستم نوآوری فولاد مبارکه اعلام کرد
© 2020 ارسال شده در تاریخ شنبه 8 دسامبر 2018 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/99724