پایداری، پاسخگویی و شفافیت سه استراتژی اصلی فولاد مبارکه در حوزۀ ارتباطات و مسئولیتهای اجتماعی

سیــــزدهمــیـــن سمـــپوزیوم بین المللی روابط عمومی با حضور رئیس کمیته ملی توسعۀ پایدار، دبیر کل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، رئیس و عضو هیئت مدیرۀ ایپرا، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیـــــــــــس خصـــــوصــی ســـازی، دبیــــــــــرکل کمیسیون ملی یونسکو و جمعی از مدیران و کارشناسان روابط عمومی سراسر کشور با موضوع «نقش روابط عمومی در تحقق اهداف توسعۀ پایدار» برگزار شد. به گزارش خبرنگار فولاد در این همایش که در مرکز همایش های کتابخانۀ ملی تهران و با اهداف کمک به جنبش نرم افزاری و تولید علم در روابط عمومی، نمایش دستاوردها و توانمندی های روابط عمومی، توانمندسازی متصدیان روابط عمومی و ارتقای سطح بینش، دانش و مهارت های آنان، اعتباربخشی به فعالیت های ارزندۀ روابط عمومی ها، کمک به اعتلای روابط عمومی در کشور، بسط همکاری های بین المللی در حوزۀ روابط عمومی و نقش آفرینی روابط عمومی ایران در سطح بین المللی برگزار شد، محمدناظمی هرندی مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان به عنوان یکی از سخنرانان این سمپوزیوم طی سخنانی با موضوع «مسئولیت اجتماعی و توسعۀ پایدار» گفت: در تعریف رویکردهای اجتماعی یک سازمان باید به ویژگیهای آن سازمان و نوع ارتباط آن با جامعه توجه شود. وی با بیان اینکه در موضوع مسئولیتهای اجتماعی، سازمانها و بنگاه ها به محیط پیرامون و ذینفعان خود توجه دارند، از سه موضوع پایداری، پاسخگویی و شفافیت به عنوان مؤلفه های اصلی حوزۀ مسئولیت های اجتماعی یاد و تصریح کرد: چنانچه مسئولان سازمانها به این سه موضوع توجه داشته باشند، به خوبی مسئولیت و رسالت خود را در این حوزه انجام داده اند. ناظمی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه به عنوان یک واحد تولیدکنندۀ فولاد با زنجیرۀ کامل تولید، با تولید ۵۰درصد فولاد کشور نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد گفت: این شرکت بزرگترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی جهان است و یک درصد از تولید ناخالص ملی را نیز بر عهده دارد؛ درعین حال در اجرای توسعه های این شرکت، شعار «فولاد مبارکه به وسعت ایران» به عنوان یکی از استراتژیهای شرکت مدنظر قرار گرفته است و مدیریت و کارکنان این شرکت بر این باورند که این مجموعۀ توانمند، متعلق به تمامی کشور است و شرکتهای تولیدکننده و سرویس دهنده به فولاد مبارکه به نوعی از شرکای تجاری کسب وکار این شرکت به حساب میآیند. وی از سهام عدالت به عنوان یکی از سهامداران فولاد مبارکه یاد کرد و با بیان اینکه حدود ۴۰ میلیون نفر در سراسر کشور از سهام عدالت برخوردارند، افزود: اگر این شرکت نتواند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد، به یقین میلیونها نفر متضرر خواهند شد. علاوه براین، باید در نظر داشته باشیم که در زنجیرۀ تولید فولاد مبارکه، به طور مستقیم و غیرمستقیم ۳۵۰هزار نفر مشغول به کارند و این امر اهمیت مؤلفه های پایداری، پاسخگویی و شفافیت در قبال جامعه را بیش از پیش نشان میدهد. وی پس از تبیین نوع ارتباط و تأثیر فولاد مبارکه بر جامعه خاطرنشان کرد: در چنین سازمانهایی وظیفۀ روابط عمومی است که در این حوزه با ذینفعان شرکت، ارتباط مؤثری برقرار کند. مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه افزود: سازمانها باید در موضوع پایداری به آیندگان توجه کنند و به خاطر داشته باشند از منابعی که در اختیار آنهاست همچون امانتی گرانبها نگهداری کنند؛ درعین حال نتایج و ثبات عملکرد خود را نیز مدنظر قرار دهند؛ به طوریکه سهامداران و ذینفعان به سود پایداری که انتظار دارند، دست یابند. به خاطر داشته باشیم در موضوع پایداری، هر ارزشی برای سهامداران و یا سایر ذینفعان خلق میکنیم، باید پایدار و قابل اتکا باشد. وی در تشریح اهمیت موضوع پاسخگویی و نقش ارتباط سازمانها با ذینفعان و به طورکلی با جامعه یادآور شد: پاسخگویی در مقابل کلمۀ مسئولیت مفهوم پیدا میکند. هرجا سازمانها مفهوم مسئولیت اجتماعی را مطرح میکنند، در مقابل آن موضوع پاسخگویی به وجود میآید و یکی از مأموریتها و مسئولیتهای اصلی روابط عمومی و ارتباطات به این حوزه مربوط است. علاوه بر این، در موضوع شفافیت باید اطلاع رسانی و پاسخگویی به جامعه براساس اطلاعات صحیح، سالم و دقیق باشد. ناظمی از واحد توسعه و تکامل منطقه ای در فولاد مبارکه به عنوان واحدی برای تحقق مسئولیتهای اجتماعی شرکت یاد و اظهار کرد: در این واحد فرایند ارتباطات و مسئولیتهای اجتماعی تعریف شده؛ ضمن اینکه ساختاری برای تحقق بهبود و تحول در سازمان در راستای نظام تحول سازمانی، با نام کمیتۀ تحول ارتباطات و مسئولیتهای اجتماعی بنا نهاده شده است. در ذات روابط عمومی، گفت وگو  و اندیشه وجود دارد و باید بتواند همدلی ایجاد کند به گزارش خبرنگار فولاد در این همایش، باقر ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران که از دیگر سخنرانان این همایش بود، در تعریف توسعۀ پایدار گفت: توسعۀ پایدار به این معنی است که ما نگاهی فراگیر و همه جانبه داشته باشیم؛ بنابراین رشد زیرساخت و روساخت در کنار هم میتواند به توسعۀ پایدار کمک کند. ساروخانی با اشاره به نقش روابط عمومی در توسعۀ پایدار افزود: روابط عمومی درعین حال که تعلق سازمانی دارد، باید توانایی تولید اندیشه داشته باشد؛ زیرا در ذات روابط عمومی، گفت وگو و اندیشه وجود دارد و باید بتواند همدلی ایجاد کند. وی با تأکید بر اینکه سازمانها و ادارات به روابط عمومی نیاز دارند و در جامعۀ امروزی نمیتوان وجود روابط عمومی ها را انکار کرد، گفت: کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش نرخ بیسوادی، نشاط اجتماعی، موفقیت و امنیت اجتماعی، کاهش ریسک پذیری در روابط انسانی و اقتصادی، کاهش نرخ مرگ و میر به خصوص مرگ کودکان، دسترسی به امکانات بهداشتی و دسترسی به آب سالم از مؤلفه های توسعۀ پایدار است. ساروخانی خاطرنشان کرد: توسعۀ پایدار به معنای توسعۀ انسانی است و این انسانها هستند که میتوانند جوامع را به توفیق برسانند؛ بنابراین باید بپذیریم که امروزه راز توسعۀ پایدار، توسعۀ انسانی است. گفتنی است در این سمپوزیوم، ضمن برگزاری دو کارگاه با رویکرد روابط عمومی برای استقرار گفتمان توسعۀ پایدار، هوشمند سفیدی دبیر کل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی، رضا مکنون نایب رئیس کمیتۀ توسعۀ پایدار، خانم «سوتلاتا استاو ریوا» عضو هیئت مدیرۀ ایپرا و خانم ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان سخنرانی کردند.
© 2021 ارسال شده در تاریخ شنبه 11 آذر 1396 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/98953