لحجه شیرین مردم شهرستان مبارکه

مردم مباركه لهجه خيلي باحالي دارن كه هركي به اين لهجه آشنايي نداشته باشه گيج ميشه . ما خودمون هم گاهي وقتا تو بعضي كلماتش ميمونيم. در اينجا به بعضي از كلماتش اشاره ميكنيم : پشه : پخشه چايي : چَيي كمد : دولاب دمپايي : دَمپَي پاشو : وَخي گذاشتم : هَشتَم كنار : پِنا گوشه : سوك جوجه : چوري ديوار : ديفال يا چينه حياط : خَرَند پسته : فِسّه پريد : وَرجيكيد تَنور : تَندور حيوان : حَيوون دوازده : دووا‍زَ پانزده : پونزَ كجا : كوجا چطوري : چيطوري كه : كُو ضبط : ضَفط طويله : طُوله گاو : گاب آرايشگاه : سَلموني كجايي : كوجَي پل هوايي : پل هَوَي ار اين طرف : اَايرا از آن طرف : اَاورا كبوتر : كَفتَر كلاغ : غِلاغ گنجشك : گُنگيش زمين : زيمين شكار : شيكار در زبان محلي مباركه َ‌ ِ ُ هميشه جاي خود را به يكديگر ميدهند و كلمات بسيار زياد ديگري... منبع: mobarakeh-esf.blogfa.com  
© 2021 ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 22 اسفند 1392 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/9633