دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 29 ساله شد

بيست و نهمین سال تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه را پشت سرگذاشته ايم ، دانشگاهي كه در خرداد ماه سال 1367 با حمايت مرحوم حاج حسن ايرانپور و به همت جمعي از فرهنگيان و خانواده شهدا پا به عرصه فعاليت نهاد وطي 29 سال فعاليت داراي 21 هزارفارغ التحصيل ، 2300 نفردانشجو، 150 عضو هيات علمي ومدرس ، 78 پرسنل، 5 باب مدرسه با حدود600 دانش آموز و با مساحتي نزديك  به 60 هزار مترمربع زمين شامل فضاهاي آموزشي، فرهنگي، آزمايشگاهي، كارگاهي، ورزشي، رفاهي، كتابخانه وسايت هاي فناوري اطلاعات کانون اميدي براي جوانان مشتاق به تحصيلات عالي در شهرستان بوجود آورد.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه همواره با همدلي وهم انديشي عمومي براي دستيابي هرچه بيشتر به توسعه علمي و فرهنگي شهرستان ورسيدن به دانشگاهي پويا درتلاش است با تمام ظرفيت هاي موجود، در جهت ارتقاي علمي وفرهنگي دانشجويان و استادان براي بدست آوردن دستاوردهاي افتخار آميز علمي و پژوهشي نظام جمهوري اسلامي به كار گيرد.
© 2021 ارسال شده در تاریخ شنبه 3 ژوئن 2017 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/95946