(تصاویر) تشییع شهید دفاع مقدس هرمز شریفیان در امامزاده عزالدین محمد (ع) شهر مبارکه

تشییع شهید دفاع مقدس هرمز شریفیان در امامزاده عزالدین محمد (ع) شهر مبارکه

عکاس: مرتضی صالحی - خبرگزاری تسنیم   https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421196510130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/139512092242124310130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421271510130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421260510130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421229310130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421323010130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421215210130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421343410130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421334010130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421219910130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/139512092242132710130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421315210130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421059010130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421091810130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421099610130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/139512092242119010130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421129310130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421137110130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421159010130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421165210130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421376210130454.jpg https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/09/1395120922421388710130454.jpg
© 2021 ارسال شده در تاریخ سه شنبه 10 اسفند 1395 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/93768