(کلیپ) شهرداری مبارکه در هفته ای كه گذشت (95/7/10 لغایت 95/7/15)

کلیپ اخبار هفتگی شهرداری مبارکه را در زیر مشاهده نمایید:  
© 2021 ارسال شده در تاریخ شنبه 24 مهر 1395 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/85975