نگاه مردم : توربین آبی در محله وینیچه

توربین آبی در محله وینیچه در حاشیه ی زاینده رود

عکس از عادل صالحی
© 2019 ارسال شده در تاریخ یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵ در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/75864