نگاه مردم: غروب در محله سرارود

غروب زیبای خورشید در کنار زاینده رود در محله سرارود شهر مبارکه

عکاس: حامد رضاییان  
© 2019 ارسال شده در تاریخ دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/73487