(تصاویر) مردم شهرستان مبارکه در روز 13 بدر به روایت تصویر

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه از حضور در دامان طبیعت مردم شهرستان مبارکه در روز 13 فرودین ماه 1395 (روز طبیعت)

عکاس: مریم موسوی زاده
 photo_2016-04-03_07-45-42 photo_2016-04-03_07-45-06 photo_2016-04-03_07-45-14 photo_2016-04-03_07-45-17 photo_2016-04-03_07-45-20 photo_2016-04-03_07-45-23 photo_2016-04-03_07-45-26 photo_2016-04-03_07-45-30 photo_2016-04-03_07-45-33 photo_2016-04-03_07-45-36 photo_2016-04-03_07-45-39
© 2020 ارسال شده در تاریخ یکشنبه 3 آوریل 2016 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/69376