شماره 4 دو هفته نامه شمیم وطن (15 فروردین)

آخرین نسخه دو هفته نامه شمیم وطن را از پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه دانلود کنید…

دانلود شماره 4 دو هفته نامه شمیم وطن (15 فروردین)  

سرمقاله: پاسخگویی مسئولین و اقتصاد مقاومتی

ضمن تبریک سال 1395 ، سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و آروزی موفقیت در همه زمینه ها برای مردم عزیز باتوجه به اینکه بیش از 24 ماه از بیان اقتصاد مقاومتی و اعام دستور العمل سیاستهای اقتصاد مقاومتی می گذرد اما واکنش مسئولین کشوری و استانی و شهرستانی در خصوص پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به گونه است معمولا سعی دارند مردم را با سخنرانی و لفاظی درباره سیاستهای فوق سرگرم کنند. اما وقتی نوبت به اقدام و عمل و گزارش کار محسوس می رسد یا از پاسخگویی فرار کرده یا تقصیر را به گردن مسئولین سابق یا عوامل کم اثر بیرونی همچون تحریم ها می اندازند. متاسفانه روحیه پاسخگویی در سطح مدیران بسیار ضعیف است که این خود باعث شده است در خصوص لزوم ارائه گزارش عملکرد مسئولین کشوری استانی و شهرستانی با سکوت خود از این مطالبه ی مردم طفره روند. مسئول بایستی در خصوص بازگشایی مجدد واحد های تولیدی ورشکسته استان و بنگاههای اقتصادی نیمه تعطیل و تعطیل که تعدادشان کم هم نیست گزارش بدهند چه اقداماتی انجام داده اند. یا در خصوص جذب سرمایه گذاری چگونه عمل شده است؟ برای اجرای اصل اقتصاد مقاومتی به جای اقدام و عمل نباید به مقاله نویسی سمینار و همایشها با گردهمایی بسنده کرد. ان شاءالله بزودی جلسات ارایه گزارش عملکرد از مسئولین به منظور تحقق اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برگزار گردد تا مردم و مطبوعات و جراید ببینیم برنامه های آنان در خصوص اقدام و عمل در عرصه اقتصاد چگونه میباشد.  
© 2020 ارسال شده در تاریخ یکشنبه 3 آوریل 2016 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/69372