همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی شهرستان مبارکه

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور روز جمعه ۲۴مهرماه ۹۴ مصادف با دوم محرم در حسینیه مرکزی مبارکه برگزار میگردد.   سایت1
© 2019 ارسال شده در تاریخ یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/48018