جشنواره فرهنگی ورزشی خواهران بسیجی استان اصفهان در مبارکه پایان یافت

جشنواره فرهنگی ورزشی خواهران بسیج استان اصفهان جمعه شب با معرفی نفرات برتر این جشنواره پایان یافت.

به گزارش پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه ، در این جشنواره که به مدت دو روز در مبارکه برگزار شد، 240 ورزشکار در قالب 40 تیم از 17 ناحیه بسیج استان اصفهان با یکدیگر به رقابت پرداختند. این جشنواره فرهنگی ورزشی در رشته های آمادگی جسمانی، تنیس روی میز و والیبال برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد: *** رشته آمادگی جسمانی : مقام های تیمی: مقام اول : ناحیه امام صادق (ع) مقام دوم : ناحیه خوانسار مقام سوم : فلاورجان مقام های انفرادی : گروه اول 14-18 سال مقام اول : زهرا رفعتی از خوانسار مقام دوم : نگار کرمی : از امام صادق (ع) مقام سوم : فاطمه عدالتی نیا از برخوار گروه دوم 15-24 سال مقام اول : سمانه دهاقین از خوانسار مقام دوم : رویا داودیال از امام صادق(ع) مقام سوم : زهرا واعظی از شهرضا گروه سوم 25-30 سال مقام اول : فاطمه نصر نصرآبادی از امام صادق(ع) مقام دوم : صدیقه خواجه از کاشان مقام سوم : سمیه حاجی غلامی از خوانسار گروه چهارم 31-36 سال مقام اول : مریم شهسواری از امام صادق (ع) مقام دوم : مژگان عشوری از فلاورجان مقام سوم : بتول بسیاری از خوانسار گروه پنجم 37 سال به بالا مقام اول : مریم اسدی مقام دوم : اکرم حسن زاده : خمینی شهر مقام سوم : طاهره عبدالله زاده *** پینگ پنگ : مقام اول : مائده محرابی از امام صادق(ع) مقام دوم : حنانه امیدی از امام صادق(ع) مقام سوم : شکیلا چنگیز از شاهین شهر مقام چهارم : مهرالسادات موسوی از امام صادق(ع) *** والیبال: مقام اول : مبارکه مقام دوم : خمینی شهر مقام سوم : درچه 2093

 81792420-70220179 81792420-70220180 81792420-70220181 81792420-70220182 81792420-70220183 81792420-70220184 81792420-70220185 81792420-70220186
© 2020 ارسال شده در تاریخ شنبه 10 اکتبر 2015 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/47840