مقاله دریافتی: ویژگی افراد خودآگاه

ویژگی افراد خود آگاه 1-برای خود ارزش قائل هستند. 2- از روحیه ی انتقادپذیر برخوردارند . 3- به ارزش ها و اعتقاداتشان آگاهی کامل دارند و ازآن دفاع می کنند. 4- احساس خشنودی ورضایت خاطر زیادی دارند. 5- در مقابل فشار و ضربه روانـــی و اجتماعــی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند . 6- به دنبال سرزنش و تحقیردیگران نیستند، بلکه با دیگران در کمال احترام برخورد می کنند . 7- از اندیشـــه های مثبــت نگـــری برخوردارند . 8- روحیه ی همکاری ومشارکت بالاتری دارند. 9- ازمشورت با افراد متخصص استقبال می کنند . 10 – اهل مطالعه و آگاهی در هر زمینه ای هستند. اعظم صالحی -کارشناس علوم تربیتی 111
© 2021 ارسال شده در تاریخ یکشنبه 2 آگوست 2015 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/37114