درخواست فولادسازها از دولت: افزایش تعرفه فولادهای وارداتی

مديرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان در تازه ترين اظهارنظر خود افزايش تعرفه واردات فولاد در ابتداي سال جاري را به منظور حمايت از صنعت فولاد کشور در مقابل واردات کافي ندانست و در عين حال خبر داد که درخواستي در خصوص افزايش تعرفه روي واردات فولاد به دولت ارائه شده است.

به گزارش پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه، با وجودي که بعد از تلاشهاي بسيار در سال گذشته، دولت تصميم گرفت از ابتداي سال جاري افزايش تعرفه واردات فولاد را عملياتي کند اما به نظر ميرسد اين افزايش نيز نتوانسته چتر حمايتي مناسبي را روي صنعت فولاد کشور ايجاد کند. به همين دليل است که بهرام سبحاني، مديرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان و رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران تاکيد دارد که افزايش دوباره تعرفه واردات فولاد ضروري است. در همين زمينه گفتوگویی با دکتر بهرام سبحاني انجام شده است که متن آن به شرح زير است: اخيراً بحثهايي درباره ارائه پيشنهاد افزايش مجدد تعرفه واردات فولاد مطرح شده است. لطفا در اين زمينه بيشتر توضيح بدهيد. به رغم تعرفهاي که از اول سال گذاشته شد اما افت قيمت در بازار جهاني بيش از تعرفهاي که گذاشته شد بوده است. قيمت محصولات تخت حدود 40 درصد کاهش در بازار جهاني داشته است در حالي که تعرفه تنها 15 درصد است. به صورت طبيعي با 15 درصد تعرفه نميشود جلوي افت قيمت 40 درصدي را گرفت يا جبران کرد. به همين دليل است که درخواست توليدکنندگان افزايش تعرفه است. چقدر درخواست داده اند؟ ما پيشنهاد 40 درصد تعرفه را براي محصولات فولادي دادهايم که به صورت پلکاني کاهش مييابد. يعني 40 درصد براي محصول تمام شده است و به صورت طبيعي 30 درصد براي ميلگرد، 25 درصد براي شمش و ... هنوز با اين پيشنهاد موافقت نشده است؟ نه. در حال بحث با دولت در اين زمينه هستيم. اخيراً هم فولادسازان استراتژي تقويت صادرات به منظور کنترل بازار داخلي را در پيش گرفتند. ارزيابي شما در اين باره چيست؟ به صورت طبيعي اين يک راه است که وقتي عرضه و تقاضا در بازار بهم ميخورد و عرضه بيشتر از تقاضا ميشود يکي از راههاي مديريت بازار اين است که مازاد عرضه را صادر کنيم. البته اين کار هم مشکلات خودش را دارد، براي اينکه قيمت جهاني پايين آمده و واحدها بايد با رقباي خارجيشان رقابت سختي داشته باشند. اين در حالي است که شرايطي بر رقباي ما حاکم است که در کشور ما وجود ندارد. به عنوان مثال قيمت سنگ آهن آنها از نصف هم کمتر شده است که ما چنين وضعيتي در کشور نداريم. در همين حال گفته ميشود به منظور تقويت صادرات فولاد بايد از صادرکنندگان اين حوزه به صورت جديتر با پرداخت جايزه صادراتي يا مشوقهاي ديگر حمايت شود. نظر شما در اين باره چيست؟ الان که هيچ جايزه صادراتي داده نميشود ولي بايد از اين مشوقها وجود داشته باشد تا توليدکننده داخلي به صادرات متمايل شود و تشويق شود تا بتواند با خارجيها رقابت کند. برنامه امسال صادرات فولاد مبارکه چقدر است؟ 1.5 ميليون تن. برنامه توليد چطور؟ براي گروه برنامه توليد 7.5 ميليون تن پيشبيني شده است که از اين مقدار 1.4 ميليون تن مربوط به فولاد هرمزگان و مابقي مربوط به فولاد مبارکه و سبا خواهد بود. براي سال جاري، طرح توسعه نيز در دست اجرا داريد؟ پروژه فولاد سپيددشت را داريم که بخش احياي آن تا پايان نيمه اول سال تمام و آماده بهره برداري ميشود. در داخل کارخانه نيز دو پروژه زيرسقف داريم که تا پايان سال تمام ميشوند. sobhani
© 2020 ارسال شده در تاریخ دوشنبه 15 ژوئن 2015 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/31595