نشست انجمن تولید کنندگان فولاد کشور با مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه

در نشستي با حضور مديرعامل فولاد مبارکه، اعضاء انجمن توليدکنندگان فولاد کشور و نمايندگان واحدهاي مرتبط در شرکت فولاد مبارکه، نقش و اهميت رعايت استاندارد و کيفيت محصولات فولادي مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه به نقل از خبرنگار فولاد، در ابتداي اين جلسه خليفه سلطان، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد کشور، توضيحاتي در خصوص نقش و اهميت رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي و ضرورت ارتقاء سطح کيفي محصولات فولادهاي توليد داخل و محصولات وارداتي در جهت حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان داخلي ارائه نمود. ايشان درهمين خصوص افزود: با توجه به نقش انجمن توليد کنندگان فولاد کشور، دراين زمينه، در انجمن مجموعه فعاليتهايي شروع شده است و درخواست مي شود که شرکت فولاد مبارکه بعنوان بزرگترين توليد کننده فولاد در کشور از اين فعاليتها حمايت و پشتيباني بعمل آورد. اين گزارش حاکي است در ادامه اين نشست، دکتر سبحاني رئيس انجمن توليد کنندگان فولاد کشور و مديرعامل شرکت فولاد مبارکه نيز در همين زمينه ضمن تاکيد بر اهميت رعايت استانداردها و بهبود کيفيت محصولات افزود: فرآيندها و نظامهاي فعلي که در کنترل مرغوبيت فولادهاي وارداتي به کشور بکار مي رود بايستي ارتقاء پيدا کند و از رويکردکنترل کيفيت به سمت رويکردهاي مبتني برمديريت کيفيت و تضمين کيفيت حرکت نمود. ايشان با توجه به نقش انجمن توليد کنندگان فولاد در اين خصوص گفت: انجمن توليد کنندگان فولاد بعنوان يک NGO و نهاد مستقل ميتواند نقش موثرتري از سازمانها و شرکتهاي توليد کننده فولاد داشته باشد و البته بايستي در اين زمينه همکاري و ارتباط مستمر و منسجمي بين انجمن،شرکت فولادمبارکه و ساير صنايع و توليد کنندگان بزرگ و متوسط برقرار شود و از دانش کارشناسي و تجربيات ارزشمند موجود در اين شرکتها استفاده موثر بعمل آيد. ايشان در ادامه تصريح نمود: از طريق برقراري تعامل و همکاري سه جانبه بين سازمان ملي استاندارد کشور ، انجمن توليد کنندگان فولاد و شرکت فولاد مبارکه و ساير توليد کنندگان مي توان نسبت به ارتقاء روشها و فرايندها ي فعلي که در کنترل کيفيت فولادهاي توليد داخل و وارداتي بکار مي رود اقدام نمود و در مواردي که استاندارد وجود ندارد استاندارد ملي تدوين شود و بخصوص استانداردهاي فعلي نيز با توجه به شرايط رقابتي حاضر و گذشت زمان طولاني از زمان تدوين آنها ،به روز شوند. دکتر سبحاني تأکيد کرد بايد کميته ها و کارگروههايي که در اين زمينه تشکيل مي شوند با هدف ارتقاء و به روز نمودن استانداردها فعاليت هاي خود را دنبال نمايند، گفت: حتما نمايندگان شرکتهاي بزرگ و متوسط مي بايستي حضور داشته باشند و با قوت و انسجام کافي فعاليتهاي خود را به پيش ببرند. گفتني است در همين زمينه فرزاد ارزاني معاون تکنولوژي فولاد مبارکه نيز گفت: اين معاونت بخصوص واحد پشتيباني مشتريان که نقش اصلي را درارتباط با سازمان ملي استاندارد کشور و تدوين و به روز کردن استاندارها بعهده دارد،آمادگي خود را جهت همکاري با انجمن توليد کنندگان فولاد و سازمان ملي استاندارد کشور در جهت ارتقاء فرآيندها ي فعلي وتدوين و به روز نمودن استانداردها اعلام مي نمايد. اين گزارش حاکيست درادامه اين جلسه تديّن رئيس واحد پشتيباني فني مشتريان گزارشي از طرح پيشنهادي اين واحد در زمينه ارتقاء فرآيند کنترل کيفيت فولادهاي وارداتي در کشور ارائه نمود و گفت: اين طرح با الگو برداري از مدل ها ي معتبر و شناخته شده اروپايي نظيرCE-MARKINGو در راستاي سياستهاي کشور در زمينه اقتصاد مقاومتي تحت عنوان مدل IR-Marking تهيه و مورد استقبال مسئولين و مديران ذيربط در کشور نيز قرار گرفته است. ايشان افزود: اين طرح به عنوان يک مدل بومي و متناسب با شرايط و مقتضيات کشور و باهدف حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان فولاد در کشور تهيه شده است.مطابق اين طرح فرآيند ارزيابي و سنجش کيفيت فولادها و بررسي انطباق مشخصه هاي کيفي اين محصولات با استانداردهاي ملي و بين المللي از روشها و ابزارهاي مبتني بر کنترل کيفيت بسمت فرآيندهاي مديريت کيفيت و تضمين کيفي محصول ارتقا مي يابد و در صورت اجرايي شدن نقش موثر و قابل ملاحظه اي در حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان فولاد در سطح کشور خواهد داشت . در اين جلسه مقرر شد کميته ها و کارگروههاي ويژه اين موضوع و ساير موضوعات مرتبط را از طريق انجمن توليد کنندگان فولاد و با مشارکت صنايع توليد کننده فولاد و با تعامل و همکاري باسازمان ملي استاندارد کشور پيگيري و دنبال نمايند ضمن اينکه قرار شد واحد پشتيباني فني مشتريان شرکت فولاد مبارکه در اين فعاليتها بصورت موثر و فعال، مشارکت و همکاري نمايد و تجربيات و دانش تخصصي و کارشناسي خود را در قالب جلسات،کميته ها و کارگروههاي تخصصي مرتبط در اختيار انجمن توليد کنندگان فولاد کشور و ساير نهادها و سازمانهاي ذيربط در کشورقرار دهد. Untitled-2
© 2020 ارسال شده در تاریخ شنبه 6 ژوئن 2015 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/31052