آخرین وضعیت رنگ بندی کرونا در شهرستان های استان اصفهان - 16 تیر 1400

  🔴اصفهان، کاشان و اردستان در وضعیت قرمز 🟠 مبارکه در وضعیت نارنجی
© 2021 ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 16 تیر 1400 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/105433