گام به گام با پروژه های عمرانی شهرداری مبارکه

آغاز عملیات بتن ریزی فاز شمال شرقی حسینیه ی مرکزی مبارکه
© 2021 ارسال شده در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 1399 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/105289