ببینید/ اینجا کرونا فاتحه می خواند/ آرامستان مرکزی مبارکه

کرونا هنوز می‌تازد و کارکنان آرامستان ها از مردم می‌خواهند تا پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند. آنها کرامت انسانی را پاس داشته اند،کرامت عزیزِ من و تو،عزیزِ سفر کرده ای که گرفتار ویروس بی رحم کرونا شد و رفت،اما آنچه شرع و عرف گفته به هر شکلی می بایست با حفظ احترام به یک انسان به یک عزیز سفر کرده انجام شود. همکاران ما در آرامستان مرکزی شهر مبارکه ایستاده اند تا هم انجام وظیفه نموده باشند هم آیین اخلاق را به فعل انسانیت صرف نمایند. خدا قوت؛ همتشان بلند کاری از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مبارکه            https://t.me/c/1368376237/877
© 2021 ارسال شده در تاریخ دوشنبه 3 آذر 1399 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/105098