تخریب و آزادسازی 2 باب ساختمان در طرح تعریض و توسعه خیابان 18 متری شهید اصغر ضیایی محله قهنویه

🔺روایت تلاش در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه؛ 🔹تخریب و آزادسازی 2 باب ساختمان در طرح تعریض و توسعه خیابان 18 متری شهید اصغر ضیایی محله قهنویه
© 2020 ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 4 دسامبر 2019 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/103993