جمع آوری و حمل بیش از 40 سرویس نخاله ی ساختمانی در محله سرارود

🔺روایت تلاش در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه؛ 🔹جمع آوری و حمل بیش از 40 سرویس نخاله ی ساختمانی در محله سرارود
© 2020 ارسال شده در تاریخ دوشنبه 9 دسامبر 2019 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/103974