فراخوان واگذاری غرفه های ارگ تاریخی نهچیر در ایام نوروز

© 2020 ارسال شده در تاریخ دوشنبه 11 مارس 2019 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/101399