آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از ارگ تاریخی نهچیر - نوروز ۱۳۹۸

© 2019 ارسال شده در تاریخ جمعه 22 فوریه 2019 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/100451