آگهی مزایده عمومی بهره برداری از ارگ تاریخی نهچیر در ایام نوروز سال 1398

© 2019 ارسال شده در تاریخ یکشنبه 10 فوریه 2019 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/100286