فرماندار مبارکه: توجه به خانواده زندانیان با درآمدزایی و توسعه منابع انجمن محقق می شود

ذاکری فرماندار شهرستان در جلسه انجمن حمایت از زندانیان با بیان اینکه هدف انجمن  براساس  اساسنامه ،کمک به خانواده زندانیان، بازسازی شخصیت و اصلاح زندانی است که بسیاری از آنها به دلیل فقر فرهنگی مرتکب جرم می شوند که باید با آموزشهای فرهنگی و اعتقادی موجب جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم درآینده توسط این افراد گردد.

علی اصغر ذاکری با بیان اینکه خانواده زندانیان از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند ضرورت کمک و حمایت بیشتر خیرین را خواستار شد و کمک در جهت آموزش حرفه ایی و اشتغال زندانیان پس از آزادی را از اهداف و وظایف انجمن حمایت زندانیان برشمرد وتاکید کررد: نباید این قشر آسیب پذیر جامعه را فراموش و نادیده بگیریم اگر به این قشر کمک نشود ممکن است بواسطه فقرمالی، اقتصادی و فرهنگی خانواده زندانیان درمعرض تهدید جرم قرار گیرند

 وی تاکید کرد : در کمک و خدمت رسانی به مردم از جمله زندانیان و خانواده های آنان نباید به دیده تعارف و رفع تکلیف بنگریم بلکه باید با انگیزه و هدف و دید واقع گرایانه کمک کنیم زیرا انگیزه سبب فعالیت و بهره مندی بیشتر و پاسخگوئی راحت در قبال مسئولیت ها و جایگاه ما خواهد بود.

وی خاطر نشان ساخت توجه به خانواده زندانیان با درآمدزایی و توسعه منابع انجمن محقق می شود ومی توان با به کارگیری واستفاده از مهارت زندانیان ،درآمدی برای خانواده زندانیان فراهم کنیم.

 در ادامه دادستان وریاست دادگستری شهرستان نیز مطالبی درخصوص فعالیتها و برنامه های انجمن ارائه ودرادامه شهرداران که مهمانان جلسه امروز بودند نیز ضمن بیان دیدگاه ها ونظرات خود ،آمادگی شهرداریها برای همکاری با انجمن حمایت از زندانیان شهرستان را اعلام  وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.

© 2018 ارسال شده در تاریخ چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: http://www.mobarakeh.net/91408